Text Box:

Краток водич за Скопје (Ф.И.Р.О.М)

Please note: This page has been automatically translated and it may contain errors.  For the original source please click here

НА "заклетва" НА АЛЕКСАНДАР (Отчет, 324 п.н.е.)
(Во еден симпозиум со 9000 работници и важни луѓе од секоја раса, Грците, Персијците, медиани, ...)"
Тоа е мојата желба, СЕГА ДЕКА војни се доаѓа до својот крај, дека сите треба да се среќни во мир.

Од сега па натаму, нека сите смртници во живо, како еден народ, во другарство, за доброто на сите.

ЈИЕ целиот свет како својата татковина, а законите се заеднички за сите, каде што најдобро ќе владеат оглед на нивната раса.

За разлика од
NARROWMINDED, јас не прават разлика помеѓу Грците и варварите. ПОТЕКЛОТО НА ГРАЃАНИТЕ ИЛИ Трката во која се родени, не е од интерес за мене. Имам само еден критериум според кој да се разликуваат врз основа. За мене, секој добар странецот е грчки и било лошо ГРЧКИ е полошо отколку варварин.

АКО СПОРОВИ некогаш се случи меѓу вас, вие не ќе се свртат кон оружје, но да ги решиме во мир. Ако има потреба, ќе посредува помеѓу вас.

Го видат Бога не како автократски Деспот, но и како заеднички татко на сите и на тој начин вашето однесување ќе биде како животите на МАНАКИ ВО на исто семејство.

 Јас, од моја страна, те видат сите како еднакви, без разлика дали бело или темно-кожата. И јас треба да како не можете едноставно ДА СЕ ПРЕДМЕТИ НА МОИТЕ комонвелт, но членовите на ИТ, ПАРТНЕРИТЕ ОД ТОА.

Најдобро на мојата способност, јас ќе се стреми да го направи она што ветија.

Ги чува како симбол на љубовта ОВАА клетвата, со која имаме преземени вечерва со НАШИТЕ
LIBATIONS "